Kurslar & Sertifikalar

Mikrocerrahi Kursu,  Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 2014

 

Vasküler Cerrahi Sütür Kursu, Berlin, Almanya, Nisan 2010

Laparoskopik Kolon Cerrahisi Kursu GATA, Ankara, Nisan 2008

Kalite Koordinatörlüğü ISO Denetçiliği Kursu, Trakya Üniversitesi, 2008

Eğiticilerin Eğitimi Kursu, Trakya Üniversitesi, Aralık 2006

Trakya Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanma Sertifikası

Deney Hayvanlarında Temel Uygulamalar Kursu, Edirne, Mayıs 2006

Rektum Kanseri Tedavisinde Total Mezorektal Eksizyon Kursu, Ankara Üniversitesi, Ankara, Eylül 2006

Bilimsel Araştırma Etiği Kursu, Trakya Üniversitesi, Aralık 2003

Gastrointestinal Endoskopi Kursu, İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Haziran 2001

Erlangen Endoskopi, Ultrasonografi, ERCP Kesi Teknikleri Kursu, Erlangen Üniversitesi, Almanya, Ekim 2000