Dr.Hüseyin Pülat,
 “Akut karın nedeniyle ameliyat edilen hastaların prognozunun değerlendirilmesine Mannheim peritonit indeksi ve karın içi basıncının etkisi”                                                  2010, Edirne

Dr.İlhan Aydın,
 “Genel Cerrahi vizitlerinin elektronik ortamda kayıt edilmesi ve takibinin konvansiyonel yöntemle karşılaştırılması”                                                                                                      2013, Edirne

Dr Ozkıour Palaz Ali,
 “Safra Yolu Yaralanmalarının Mali Boyutu”                                                      2017, İstanbul